Konst & kultur

Saker du vill veta om Gotland – Ett dramatiskt förflutet

||

När kom egentligen människor först till Gotland och varför hittar vi så många silverskatter här? Hur kommer det sig att saffranspannkaka är så populärt? Finns det underjordiska gångar i Visby? Vi tar hjälp av Lars Kruthof, programansvarig pedagog på Gotlands museum, för att reda ut det hela.

När istiden drog sin sista suck för nästan 10 000 år sedan började människorna röra sig norrut. Även till Gotland, vilket skelettfynd och boplatser vittnar om.

– Under stenåldern var människor främst samlare, säljägare och fiskare, men så småningom blev handeln och utbyte av varor viktigare. Vår plats mitt i Östersjön gjorde att vi blev en central handelsplats, där man kunde proviantera eller byta varor. Resandet var alltså viktigt redan då, förklarar Lars.

Oerhört rika resenärer 

Gotlands alla skeppssättningar, rösen och gravfält visar på ett mångfacetterat samhälle under brons- och järnåldern. Senare, under vikingatiden och medeltiden, blev Gotland ett av Europas rikaste samhällen.

Gutniska handelsbönder var ute på långväga handelsresor mellan Väst- och Östeuropa och förde hem silver- och guldskatter. Än idag hittas imponerande skatter från vikinga- eller medeltid.

Saffranspannkakan är ett lysande exempel på att Gotland är öppet för influenser.

– Skulle du snubbla över något gammalt mynt eller en skatt, så låt allt ligga och kontakta Länsstyrelsen på studs, uppmanar Kruthof.

När vikingarna blev medeltidsmänniskor

– Det är svårt att dra en tydlig gräns mellan vikingatid och medeltid. Idag använder vi det lite som en förklaringsmodell. Visst kan man säga att kristendomens framsteg är en central del, men de som levde då visste ju inte att de tillhörde en särskild epok. Kulturellt finns det saker, som typiska vikingasmycken, kvar in på 1100-talet. På vikingatiden byggdes timrade hus och under medeltiden används sten, lite förenklat. 

Hansastäder och heta hamnar

Fram till slutet av 1300-talet låg det en rejält trafikerad hamn där Almedalen ligger idag. Flera stora hamnar fanns längs Gotlandskusten – nu som då superviktiga knytpunkter.

Under medeltiden var Visby en viktig Hansastad. Hansan var ett slags handelsförbund mellan olika städer som bedrev en framgångsrik handel vid Nord- och Östersjön, från mitten av 1100-talet till mitten av 1600-talet. Hansan var som starkast under 1400-talet.

Gutar är helt enkelt ett gammalt ord för gotlänningar.

– Visby med sitt strategiska läge var en stor stad med medeltida mått. Staden bestod dock inte alls bara av tyskar eller Visbygotlänningar. Här fanns Novgorodryssar, folk från Baltikumområdet och många andra. Det var helt enkelt en väldigt mångkulturell stad, som frodades av handeln och utbytet, säger Lars Kruthof.

Saker du vill veta om Gotland

Finns det underjordiska gångar i Visby?

– Nej, det kan jag kan dementera.

Varför byggdes ringmuren?

– Förmodligen byggdes muren först som en tull- och beskattningsmur gentemot gotlänningarna utanför Visby för att handeln skulle kontrolleras i staden. Senare byggde man till muren och den blev den mer av en försvarsmur.

Hur kommer det sig att vi äter saffranspannkaka?

– Det är ett lysande exempel på att Gotland är öppet för influenser. Vår viktigaste dessert innehåller en krydda som är importerad från långt håll. Annars liknar den många andra desserter från medeltiden, puddingliknande saker, som kryddades med något exklusivt.

Varför hittar man så många silverskatter på ön?

– Handeln gav goda inkomster, dessvärre även genom slavhandel i österled. Silvret fördes hit och grävdes ner, främst under vikingatid. Troligt är att det gjordes med religiösa och kulturella motiv.

Är gutarna de som bodde på landsbygden och inte i Visby?

– Nej, gutar är helt enkelt ett gammalt ord för gotlänningar.

Varför har vi så många kyrkor på Gotland?

– Lagarna styrdes av kristendomen. Kyrkan var den självklara centralpunkten i socknen. Eftersom Gotland hade en extremt rik medeltid byggdes många ståtliga kyrkor. Paradoxalt så blev Gotland extremt fattigt efter medeltiden, så då fanns inga behov eller möjlighet att riva ner eller bygga om, som på många andra håll. Man lät kyrkorna stå. Långt senare renoverades en del. Andra förföll och blev ruiner, som vi tycker är vackra idag.

När blev Gotland svenskt?

– Någon gång under sen vikingatid/tidig medeltid hölls förhandlingar om att tillhöra Svea Rike. Danske kungen Valdemar invaderade ön 1361 och Gotland tillhörde sedan, i nästan obruten följd, Danmark fram till 1645. Då, vid freden i Brömsebro, blev vi svenskar.

– Visserligen var ryssarna här och tog ön i anspråk några månader i början av 1800-talet, men de försvann snabbt. Nationskänslan kom väldigt sent. Kanske sitter den största stoltheten kvar på sockennivå än idag, så att man främst är Lärbrobo, i andra hand gotlänning och i tredje hand svensk.

Vad är Visborg slott?

– Förmodligen uppfördes det av Tyska orden, som var här 1398-1407. De började bygga en försvarsanläggning, men sålde sedan Gotland till Erik av Pommern. Han fortsatte att bygga ut slottet och senare var det de danska länsherrarna som använde borgen som hemvist mellan sina härjningar. Idag finns en liten modell av Visborg på dess ursprungliga plats i Visby, ovanför nuvarande hamnen.

Reste folk till och från Gotland för nöjes skull under medeltiden?

– Troligen gjorde människorna på medeltiden mycket få nöjesresor. Däremot var handelsresor inte ovanligt. De bättre bemedlade kunde resa bort för att studera. Den som begått något brott, eller gjort något annat dåligt, kunde som botgöring ge sig i väg på pilgrimsfärd.

Prenumerera på Gotland

Signa upp på nyhets­brevet!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få inspiration och erbjudanden direkt i din inkorg.

Fyll i din mejladress så missar du inget:

    Andra har också läst

    |Gotland Museum Exhibition

    Konst & kultur

    5 aktiviteter med Gotlands museum

    Gotlands museum är navet i skildringen av öns historia, men även en viktig del av dagens upplevelser och berättelser. Spännande stadsvandringar, inspirerande utställningar, skoj för barnen och nerslag i konstens värld är bara några av de saker du kan ta del av.