Konst & kultur

Gotlands historia – Fossil, raukar och kalksten

||

Gotlands historia börjar långt innan Europa, eller någon annan av dagens kontinenter, sett dagens ljus. 430 miljoner år tillbaka i tiden, under perioden som kallas Silur, fanns ett korallrev i ett tropiskt hav längs kusten av en gammal kontinent på södra halvklotet.

Där levde organismer med kalkhaltiga skal. När de dog och sjönk mot bottnen bildade de så småningom Gotlands lagrade kalksten. Korallrevens kalkskelett blev till den hårda revkalkstenen.

– Enorma mängder sediment blev så småningom till en del av kontinentens hårda berggrund. Det här tog förstås många miljoner år. Gotlands siluriska berggrund med revkalksten tillhör världens bäst bevarade, upplyser geologen Sara Eliason, som arbetar på Gotlands Museum Fornsalen.

Krockande kontinenter och dinosaurier 

Det tog flera hundra miljoner år för kontinenterna att krocka, slitas itu och flytta sig till dagens läge. Landområdet med revkalkstenen rörde sig till nuvarande breddgrader – med en hastighet av några centimeter per år.

Till slut blev den gamla kontinenten Skandinaviska halvön och sedimentlagren en del av Östersjöområdets berggrund. Gotland, men också Öland och delar av Baltikum, tillhör dessa uråldriga rev och havsbottnar.

Massor av tidsåldrar, som Devon, Karbon, Perm, Trias, Jura och Krita, passerade. Olika växt- och djurarter kom och dog ut.

Det finns raukar på flera håll i världen, men på Gotland finns några av de absolut pampigaste. 

När dinosaurierna vandrade på Jorden var stora delar av södra Sverige ett kustområde. Här fanns både gigantiska havslevande djur och stora dinosaurier på land. I Skåne har man hittat fossil av dessa djur, medan Gotland inte har några sedimentlager bevarade från denna tid.

För två miljoner år sedan låg kontinenterna ungefär som idag. Massor av däggdjur utvecklades och vegetationen påminde om dagens flora. Och tiden gick.

När den senaste istiden tog slut för cirka 14 000 år sedan täcktes Gotland först av vatten. Isen drog sig undan och Gotland höjde sig långsamt över vattenytan. Så småningom hittade människor hit, men det är en annan historia, en stenåldershistoria.

Så bildas en rauk

Den gotländska berggrunden är till stor del uppbyggd av hård revkalksten. Mellan de fossila reven ligger sammanpressad, lagrad kalksten och lerig märgelsten. Havet nötte långsamt bort de mjukare delarna av berggrunden, men den hårdare revkalkstenen klarade sig bättre.

Kvar blev bland annat kalkstenstenspelare – raukar. Det finns raukar på flera håll i världen, men på Gotland finns några av de absolut pampigaste. 

Fossil – avtryck från historien

Fossil är resterna av de döda djur- eller växtdelar som bevarats i sediment och vissa bergarter.

– Gotland är ett av världens bästa ställen för den som vill leta efter fossil. I både revkalkstenen och den lagrade kalkstenen hittar man många olika slags djur som levde på och vid reven, som koraller, snäckor, bläckfiskar, mossdjur, trilobiter, armfotingar och sjöliljor, förklarar Sara.

Färdas från norr till söder och färdas i tiden

Alla lager av kalksten som bygger upp Gotland bildades under olika tid och man kan säga att Gotlands kalkberggrund består av olika lager som ligger ”snett” över Gotland.

– Åker du från norr till söder på Gotland kan du se hur naturen och omgivningarna skiftar markant. Det beror på att det är olika lager av kalkstensbergrund. Lite förenklat kan man säga att man flyttar sig i miljontals år när man rör sig och betraktar berggrundens olika lager. Varje lager har också sin egen unika sammansättning av fossil, som är rester från en viss period. Det finns alltså vissa fossil som du bara hittar på en viss del av Gotland, säger Sara.

Läs vidare om Gotlands historia – Hällristningar, runor och Hansan

Till vår hjälp för den här artikeln har vi fått expertkunskap från Sara Eliason, Geolog vid Gotlands Museum Fornsalen.

Fakta om gotländsk sten 

• Kalksten är ett vanligt byggmaterial i gotländska hus. När stenen sågas eller slipas blir den vit och dess fossil syns inte längre.

• Hittar du gråsten på Gotland har den blivit släpad hit av inlandsisen.

• ”Hoburgsmarmor” kallas den rödaktiga kalkstenen från Hoburgen. Den är full av fossil och är Gotlands landskapssten.

• Sandsten, som består av hoppressad sand, finns bara på sydligaste Gotland.

Prenumerera på Gotland

Signa upp på nyhets­brevet!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få inspiration och erbjudanden direkt i din inkorg.

Fyll i din mejladress så missar du inget:

    Andra har också läst

    |Gotland Museum Exhibition

    Konst & kultur

    5 aktiviteter med Gotlands museum

    Gotlands museum är navet i skildringen av öns historia, men även en viktig del av dagens upplevelser och berättelser. Spännande stadsvandringar, inspirerande utställningar, skoj för barnen och nerslag i konstens värld är bara några av de saker du kan ta del av.