Konst & kultur

10 unika fornlämningar att utforska på Gotland

|

Med inte mindre än 13 500 fornlämningar utmärker sig Gotland som kommunen med flest fornlämningar i Sverige. Här har historiens vingslag bevarats och vävts ihop med vår tid. I den här guiden bjuder vi in dig till att utforska öns historia, hela vägen tillbaka till bronsåldern.

De utvalda fornlämningarna är unika för Gotland och skyddas av Haagkonventionen. Guiden innehåller dessutom vägbeskrivningar som hjälper dig att hitta rätt.

1. Tjelvars grav

Skeppssättningar blev vanliga sätt att begrava människor under bronsåldern, cirka 1100–500 f.Kr. Just den här skeppssättningen sägs tillhöra Tjelvar som, enligt Gutasagan, var den första människan att upptäcka och bosätta sig på Gotland. Skeppssättningen mäter 18 meter på längden och är 5 meter bred.

Epok: Bronsålder

Här ligger Tjelvars grav (Google Maps).

2. Uggarde rojr

På denna låglänta och öppna plats hittar vi Gotlands största bronsåldersröse. Området präglas faktiskt av en uppsjö av gravar i form av rösen, skeppssättningar och stensättningar från brons- och järnålder. En bit inåt land finns även lämningar från husgrunder och fossila åkersystem.

Epok: Bronsålder

Här ligger Uggarde rojr (Google maps).

3. Vallhagar

Området Vallhagar i Fröjel är en plats där människor bott och levt i årtusenden. De lämningar som hittatsi Vallhagars husgrundsområde tyder på att människor bott här redan under järnåldern (ca 200 f.Kr). Då fanns här en by med 5 eller 6 gårdar, varav varje gård bestod av 3–5 hus. Runt dalen sträcker sig Vallhagarleden som tar dig runt i de historiska miljöerna.

Epok: Järnålder

Här ligger Vallhagar (Google maps).

4. Trullhalsar

Trullshalsar är ett gravfält med omkring 300 gravar som dateras till den senare delen av järnåldern. Med en havsyta som var 3–4 meter högre under den här tiden har gravfältet förmodligen legat på en udde eller halvö nära strandlinjen – en vacker sista viloplats för de som begravdes här.

Epok: Järnålder

Här ligger Trullhalsar (Google maps).

5. Torsburgen

I detta vackra naturområde ligger en av norra Europas största fornborgar. Fornborgen vid Torsburgen har strategiskt placerats med klintkanten i norr och kompletterats med en cirka 2 km lång stenmur i söder. Troligtvis byggdes borgen mellan 200–900 e. Kr.

Epok: Järnålder

Här ligger Torsburgen (Google maps).

6. Gamle hamn

Denna plats bjuder på mångahanda sevärdheter från, inte minst är detta område känt för sina vackra raukar. Men här finns också minnen från både järnålder och medeltid då platsen användes som hamn. I området kan du även hitta vikingatida gravfält och resterna från St. Olofs kyrka.

Epok: Järnålder, medeltid

Här ligger Gamle hamn (Google maps).

7. Bulverket

Dold under ytan i Tingstäde träsk ligger lämningarna från Bulverket. Denna träfästning är byggd i en kvadrat med 170 meter långa sidor och en fyrkantig öppning i mitten. Fynden som hittats på platsen tyder på att Bulverket är brandskadat, ändå ligger träpålarna kvar på botten och går att se genom vattenytan.

Epok: Medeltid

Här ligger Bulverket (Google maps).

8. Galgen

Omgärdad av Galgbergets karga naturreservat reser sig Skandinaviens enda stående medeltida galge. På den här platsen samlades folkmassorna för att bevittna förbrytarnas sista tid i livet. Galgen tros vara byggd redan under 1200-talet och användes som avrättningsplats till och med år 1845.

Epok: Medeltid

Här ligger Galgen (Google maps).

9. Kattlunds museigård

Med anor från 1200-talet är Kattlunds museigård en av de bäst bevarade medeltida gårdarna i Norden. Gården består av två medeltida stenbyggnader och ett par tillbyggnader från 1700- och 1800-talen. De utskjutande bjälkarna ger den medeltida ladugården ett väldigt karaktäristiskt utseende.

Epok: Medeltid

Här ligger Kattlunds museigård (Google maps).

10. Dalhem kyrka

Från en 1100-talsgravsten till Gotlands äldsta glasmålning, berättar Dalhems kyrka historien genom århundradena. Kyrkan är känd som ”Katedralen på landet” och är en av få gotländska kyrkor med Guide Michelins gröna stjärna. I synnerhet är det måleriet som skapades av A.H. Hägg och C. W Pettersson som gör kyrkan unik.

Epok: Medeltid

Här ligger Dalhem kyrka (Google maps).

Prenumerera på Gotland

Signa upp på nyhets­brevet!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få inspiration och erbjudanden direkt i din inkorg.

Fyll i din mejladress så missar du inget:

    Andra har också läst

    |Gotland Museum Exhibition

    Konst & kultur

    5 aktiviteter med Gotlands museum

    Gotlands museum är navet i skildringen av öns historia, men även en viktig del av dagens upplevelser och berättelser. Spännande stadsvandringar, inspirerande utställningar, skoj för barnen och nerslag i konstens värld är bara några av de saker du kan ta del av.